• 021-4444-3201

تزریق یا بلوک

 • 09
 • فروردين


آندوسکوپی نخاع (اپیدوروسکپی) یکی از روشهای اینترونشنال درد بوده که در بیمارانی انجام میگردد که بدلیل چسبندگی فضای اپیدورال دچار دردهای کمری شده اند. در این روش تحت بیحسی و بدون هیچگونه برش جراحی، آندوسکوپ از طریق سوزن مخصوص وارد فضای اپیدورال میگردد. در روش آندوسکوپی نخاع (اپیدوروسکپی)، فضای اپیدورال تحت دید مستقیم مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفته و میتوان اقدامات تشخیصی و درمانی را یمنظور کاهش چسبندگی و کاهش فشار بر ریشه های نخاع انجام داد. 

 • 09
 • فروردين

بلوک شبکه سمپاتیک کمری با تزریق داروهای مربوطه به شبکه سمپاتیک کمری انجام میشود. هدف ار این انجام روش بمنظور تشخیص و درمان علت دردهای اندام تحتانی (مانند دیستروفی سمپاتیکی، کوزالژی، بیماریهای اسپاسم عروقی) در مواردی است که احتمال فعالیت بیش از حد سیستم عصبی سمپاتیک کمری وجود داشته باشد. این بلوک میتواند در کنترل تعریق بیش از حد اندام تحتانی نیز موثر باشد.

 • 09
 • فروردين

بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای با تزریق داروهای مربوطه به گانگلیون سمپاتیک سینه ای انجام میشود. هدف ار این انجام روش بمنظور تشخیص و درمان علت دردهای ناحیه فوقانی سینه و اندام فوقانی (مانند دیستروفی سمپاتیکی، کوزالژی، رینود، برگر) در مواردی است که احتمال فعالیت بیش از حد سیستم عصبی سمپاتیک سینه ای وجود داشته باشد. این بلوک میتواند در کنترل تعریق بیش از حد اندام فوقانی نیز موثر باشد.

', '


وظیفه گانگلیون سمپاتیک سینه ای

گانگلیون سمپاتیک سینه ای بخشی از اعصابی بوده که بنام سیستم عصبی سمپاتیک نامیده میشوند. وظیفه اعصاب گانگلیون سمپاتیک سینه ای کنترل اندازه قطر عروق خونی و میزان جریان خون ناحیه فوقانی سینه و اندام فوقانی میباشد.

 

چگونگی تاثیر بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای

بیماران مبتلا دچار اختلال فعالیت گانگلیون سمپاتیک سینه ای بوده، و در نتیجه دچار اختلال خونرسانی در نواحی مربوطه میشوند. انجام بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای موجب تنظیم فعالیت گانگلیون ستاره ای و خونرسانی در ناحیه فوقانی سینه و اندام فوقانی میگردد. 

مراحل انجام بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای

پس از ورود به کلینیک و انجام مراحل پذیرش و تشکیل پرونده، معاینات اولیه بعمل خواهد آمد.

بیماران محترم به اتاق ویژه برای انجام بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای هدایت شده و روی تخت بصورت خوابیده به شکم قرار خواهند گرفت.

مراقبت لازم از نظر اندازه گیری فشار خون، ضربان قلب، پالس اکسیمتری در طول این روش بعمل میآید.

در ابتدا ناحیه گردن استریل شده و بوسیله داروهای بیحس کننده، یطور کامل بیحس میشود.

مدت زمان انجام این روش حدود 10 تا 15 دقیقه میباشد.

 

مراحل بلافاصله پس از انجام بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای

پس از پایان بلوک گانگلیون سمپاتیک سینه ای بیماران محترم به اتاق تحت نظر انتقال پیدا میکنند.

مراقبت لازم از نظر اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب تا 30 دقیقه در اتاق تحت نظر بعمل میآمد.

در صورت ثبات علایم، بیماران محترم از کلینیک ترخیص میشوند.

زمان نوبت بعدی در هنگام ترخیص اطلاع داده خواهد شد.

 

راهنمایی و نکات لازم بعد از ترخیص

عدم رانندگی تا روز بعد

عدم انجام فعالیت بدنی شدید تا 24 ساعت

مصرف معمول داروهای مسکن در منزل

امکان مصرف مواد خوراکی از یک ساعت بعد

 

عوارض کوتاه مدت

خواب رفتن انگشتان

افزایش قند خون در بیماران دیابتی

بروز درد خفیف در محل تزریق

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با کلینیک تماس گرفته شود:

تب بالاتر از 38 درجه

قرمزی، تورم، یا خروج مایع چرکی از محل تزریق

سر درد شدید

خونریزی از محل تزریق

 • 09
 • فروردين

بلوک عصب تریژمینال صورت با تزریق داروهای مربوطه به عصب تریژمینال در صورت انجام میشود. هدف ار این انجام روش بمنظور درمان نورالژی تریژمینال در مواردی است که به درمان دارویی بخوبی پاسخ نداده است.

', '


وظیفه عصب تریژمینال

عصب تریژمینال در صورت مسئول عصبدهی صورت در ناحیه فک تختانی، فوقانی، و اطراف چشمها میباشد.

 

چگونگی تاثیر بلوک عصب تریژمینال

بیماران مبتلا دچار اختلال فعالیت بصورت تحریک شدید و ناگهانی عصب تریژمینال هستند. انجام بلوک عصب تریژمینال موجب تنظیم فعالیت عصب تریژمینال میگردد.

 

مراحل انجام بلوک عصب تریژمینال

پس از ورود به کلینیک و انجام مراحل پذیرش و تشکیل پرونده، معاینات اولیه بعمل خواهد آمد.

بیماران محترم به اتاق ویژه برای انجام بلوک عصب تریژمینال هدایت شده و روی تخت بصورت خوابیده به پشت (طاقباز) قرار خواهند گرفت.

مراقبت لازم از نظر اندازه گیری فشار خون، ضربان قلب، پالس اکسیمتری در طول این روش بعمل میآید.

در ابتدا ناحیه گردن استریل شده و بوسیله داروهای بیحس کننده، یطور کامل بیحس میشود.

مدت زمان انجام این روش حدود 10 تا 15 دقیقه میباشد.

 

مراحل بلافاصله پس از انجام بلوک عصب تریژمینال

پس از پایان بلوک عصب تریژمینال بیماران محترم به اتاق تحت نظر انتقال پیدا میکنند.

مراقبت لازم از نظر اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب تا 30 دقیقه در اتاق تحت نظر بعمل میآمد.

در صورت ثبات علایم، بیماران محترم از کلینیک ترخیص میشوند.

زمان نوبت بعدی در هنگام ترخیص اطلاع داده خواهد شد.

 

  

راهنمایی و نکات لازم بعد از ترخیص

عدم رانندگی تا روز بعد

عدم انجام فعالیت بدنی شدید تا 24 ساعت

مصرف معمول داروهای مسکن در منزل

امکان مصرف مواد خوراکی از یک ساعت بعد

 

عوارض معمول

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با کلینیک تماس گرفته شود:

تب بالاتر از 38 درجه

قرمزی، تورم، یا خروج مایع چرکی از محل تزریق

سر درد شدید

خونریزی از محل تزریق

صفحه1 از3
 • تهران، میدان پونک، خیابان سردار جنگل، بالاتر از تقاطع میرزا بابایی، بالاتر از سازمان آب، نبش اردیبهشت شرقی، مطب دکتر فرناد ایمانی
 • 021-4444-3201
 • 021-4444-3201

Spinal Endoscopy Certification

بالا